Preskočiť na obsah

MOJA SÚKROMNÁ VOJNA

PODPORILI

  • Realizáciu tohto filmu finančne podporil
    [sk:Movies:Image]

Anotácia

Projekt celovečerného hraného filmu je príbehom dvoch sestier, ktorých životy vo viere v očisťujúcu silu dobra sú konfrontované s rôznymi formami násilia, netolerancie, iracionálneho zla. Relativita hodnôt spoločenstva, ktorého sú súčasťou, prináša však aj nevyhnutnosť nezištných obetí a milosrdenstva. Pôjde teda o univerzálny príbeh vypovedajúci najmä o krehkom svete vnútorne, pozitívne a altruistický orientovaných hodnotových rozhodnutí, ktoré nám však môžu pomáhať čeliť zlu a prekonávať jeho následky. 

  • Scenár Magdaléna Glasnerová, Ria Vernerová
  • Spolupráca na scenári Ivo Trajkov
  • Réžia Ivo Trajkov